Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa

Chiều 26/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa.

4031.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Thị ủy Sa Pa tại buổi làm việc nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hằng năm, dự báo và nhận diện thuận lợi, khó khăn, thách thức để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra, đưa Khu du lịch quốc gia Sa Pa từng bước trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố đô thị loại III, đến năm 2050 trở thành thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I.

4001.jpg
Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Đến hết năm 2023, trong số 22 nhóm chỉ tiêu chính được Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXIII nghị quyết thông qua, đã có 8 chỉ tiêu hoàn thành từ 100% trở lên, 5 chỉ tiêu hoàn thành từ 80% trở lên và khả năng về đích sớm, 9 chỉ tiêu hoàn thành trên 50% trở lên.

4114.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn phát biểu làm rõ thêm một số kết quả và kiến nghị, đề xuất của thị xã với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với 15 đề án trọng tâm, đã có 101/178 mục tiêu đạt và vượt 100% mục tiêu đề án, 59 mục tiêu đạt trên 70%, 9 mục tiêu đạt trên 50% và 4 mục tiêu đạt dưới 50% so với mục tiêu đề án.

Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 17 chỉ tiêu chính đã có 2 chỉ tiêu đạt mức 100% trở lên, 8 chỉ tiêu đạt mức từ 70% trở lên, 6 chỉ tiêu đạt mức 50% trở lên và 1 chỉ tiêu đạt dưới mức 50% so với mục tiêu nghị quyết.

4007.jpg
 
4012.jpg
Đại biểu dự buổi làm việc.

Một trong những kết quả nổi bật là ngành thương mại, du lịch - dịch vụ đã nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19 và có bước phát triển vượt bậc, tiếp tục khẳng định vị trí ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã; duy trì 2 năm liên tiếp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng dần qua các năm, từ 3,28% năm 2020 lên 14,5% năm 2023; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng.

4106.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, để giải quyết những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Thị ủy đã thành lập các Ban chỉ đạo do Thường trực Thị ủy làm trưởng ban, quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, đô thị; chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong và ăn xin trên địa bàn.

4094.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Thị xã tập trung quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị; văn hóa - xã hội, đối ngoại; an ninh quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực…

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn Đảng bộ có 50 tổ chức cơ sở đảng với 3.956 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều vượt mục tiêu đề ra. Đến nay, đã kết nạp được 641/500 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII đề ra.

4070.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện cụ thể 22 nhiệm vụ với 51 danh mục, đầu mục công việc. Đến nay, đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, 12 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên; 35 nhiệm vụ, danh mục đang triển khai.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa thống nhất đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 41 nội dung, trong đó về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị 5 đề xuất, phát triển kinh tế - xã hội 36 đề xuất.

4067.jpg
4030.jpg
4022.jpg
4051.jpg
4044.jpg
4061.jpg
4058.jpg
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới: Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm công tác đào tạo nghề, nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn; có giải pháp quản lý chặt chẽ lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, xây dựng; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ phát triển du lịch; chống thất thu thuế; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; đẩy mạnh kết nối giao thông; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tập trung rà soát, chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030…

 
133.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua của Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa cần tập trung rà soát toàn bộ nội dung còn chậm, còn vướng mắc và hạn chế, để có kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục; phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo dõi, theo hướng 4 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Thường trực, Ban Thường vụ; phân công, phân nhiệm cụ thể gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, quyết liệt… nỗ lực hoàn thành mục tiêu các nghị quyết đã đặt ra, cũng như chiến lược phát triển trong tương lai.

Nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Sa Pa chủ động đề xuất cơ chế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; lựa chọn lĩnh vực cụ thể, trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện hiệu quả; quan tâm kết nối giao thông gắn với bãi đỗ xe, phân luồng giao thông giảm ùn tắc cho khu nội thị; xây dựng tuyến đường mẫu từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa, trồng cây, hoa tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi lên Sa Pa; quan tâm giải quyết tình trạng chèo kéo khách…

https://baolaocai.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thi-uy-sa-pa-post381943.html

Theo Nguyễn Thành Phú/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

1 công nhân tỉnh Lào Cai được tôn vinh, khen thưởng tại Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia”

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia" năm 2024.

9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

Tới thời điểm này, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện kế hoạch của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh về “Tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029”, đến nay, 152 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở...

Hà Thị Hậu và giấc mơ Top 1 thế giới

Lào Cai có 2 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2024 cho 139 học sinh lớp 12 trong cả nước. Lào Cai có 2 học sinh trong danh sách này.

Triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024

Sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024.