Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến "Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" được tổ chức từ 10h00’ ngày 17/10/2022 và kết thúc lúc 16h00’ ngày 23/10/2022. Với ngân hàng câu hỏi là 120 câu, phần mềm tự chọn ngẫu nhiên mỗi đề thi gồm 29 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 01 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng.

Quang cảnh lễ trao giải.

Nội dung các câu hỏi liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về Bộ tiêu chí các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; Các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Trao giải Nhất tập thể cho huyện Bảo Thắng. 

Trong 7 ngày diễn ra Cuộc thi, đã có 14 đảng bộ, 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia thi, với 47.847 tài khoản (trong đó, tài khoản thuộc tỉnh Lào Cai là 47.747; 100 tài khoản thuộc các tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên…) với 285.474 lượt thi, trong đó có 1.898 người trả lời đúng cả 29 câu hỏi. 

Các địa phương có nhiều tài khoản đăng ký thi gồm: Huyện Bảo Thắng có 29.052 tài khoản đăng ký với 143.755 lượt tham gia thi; huyện Bảo Yên có 4.644 tài khoản đăng ký với 41.641 lượt tham gia thi; thành phố Lào Cai có 4.694 tài khoản đăng ký với 20.591 lượt thi.

Trao giải Nhất cá nhân cho ông Ngô Hoàng Hiệp, UBND xã Xuân Quang, Bảo Thắng. 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 06 tập thể, 11 cá nhân, trong đó giải tập thể gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba; giải cá nhân gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 03 giải chuyên đề cho 03 tập thể có số lượng người dự thi đông nhất.

Trao giải chuyên đề cho các tập thể: UBND xã Phú Nhuận, Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, trong tổng số 47.847 tài khoản tham gia thi, có 16.120 tài khoản thi là đảng viên, 31.627 tài khoản thi không phải là đảng viên (chiếm 66% số người tham gia thi). Kết quả cho thấy sự quan tâm, tham gia Cuộc thi của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhân dân - chủ thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hà Phương

Tin Liên Quan

Nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp...

Phấn đấu đến năm 2030: 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

Đây làm một trong những mục tiêu được nêu tại Chương trình số 163-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại Bắc Hà

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong nhiều năm qua huyện Bắc Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Độc đáo mô hình nuôi cá chép ruộng

Thời gian qua, 21 hộ ở thôn Nậm Thố (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) đã liên kết, triển khai mô hình nuôi cá chép ruộng, đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Tỉnh Lào Cai đang từng bước “gỡ nút thắt” để xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại.

Sức lan tỏa của phong trào lớn

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực, trở thành làn sóng mới thúc đẩy sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.