Sức lan tỏa của phong trào lớn

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực, trở thành làn sóng mới thúc đẩy sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Đường giao thông được bê tông, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Lào Cai có trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể hóa mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án “Phát triển nông - lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, từ năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

UBND tỉnh đã ban hành các phong trào thi đua chuyên đề sát thực gồm: “Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”, “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, “Thanh niên làm chủ đất nước”, “Cải cách hành chính”, “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” và phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022 - 2025”.

Hạ tầng nông thôn ngày càng được quan tâm đầu tư.

Qua hơn 1 năm thực hiện (năm 2021 và 6 tháng năm 2022), toàn tỉnh đã huy động được các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội và Nhân dân đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 149 tỷ đồng (hơn 19 tỷ đồng và gần 215 nghìn ngày công lao động, hiến hơn 306 nghìn m2 đất và nhiều hiện vật khác) để làm đường giao thông, các công trình hạ tầng nông thôn.

Điểm nhấn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn hiện nay là đưa ra được Bộ tiêu chí xây dựng “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới” phù hợp với đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và đề cao sự chủ động, tự giác của người dân, loại bỏ dần tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là tạo sự lan tỏa từ thôn này sang thôn khác, cùng thi đua để thúc đẩy phát triển mọi mặt của đời sống xã hội khu vực nông thôn.

Tại huyện Bảo Thắng, không khí thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu được duy trì trong nhiều năm. Kết quả tính đến hết năm 2021, Bảo Thắng đã có 20 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, nâng tổng số thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 79 thôn, trong đó xã Xuân Quang dẫn đầu với 18/19 thôn, xã Gia Phú 8/14 thôn... Theo kế hoạch, huyện Bảo Thắng phấn đấu xây dựng 23 thôn kiểu mẫu trong năm 2022. Theo rà soát, đánh giá sơ bộ, hiện có 70% thôn đã đảm bảo các tiêu chí thôn kiểu mẫu.

Người dân giữ vệ sinh nhà ở, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Gắn với phong trào thi đua, công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chương trình được tỉnh thực hiện đồng bộ, chính xác, kịp thời. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể; tặng Bằng khen cho 87 tập thể và 64 cá nhân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định 592 tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Việc phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến đã góp phần lan tỏa và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62/127 xã duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Bảo Thắng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Toàn tỉnh có 181 thôn kiểu mẫu, 169 thôn nông thôn mới. Bình quân đạt 15,73 tiêu chí/xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh ngày càng có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, người dân phải phát huy được vai trò chủ thể, biến lợi thế của chính mình thành nguồn lực, tích cực hóa những vấn đề tiêu cực, vươn lên thoát nghèo, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

https://baolaocai.vn/bai-viet/361679-suc-lan-toa-cua-phong-trao-lon

Theo Kim Thoa/LCĐT

Tin Liên Quan

Nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp...

Phấn đấu đến năm 2030: 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn

Đây làm một trong những mục tiêu được nêu tại Chương trình số 163-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại Bắc Hà

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong nhiều năm qua huyện Bắc Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Độc đáo mô hình nuôi cá chép ruộng

Thời gian qua, 21 hộ ở thôn Nậm Thố (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) đã liên kết, triển khai mô hình nuôi cá chép ruộng, đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Tỉnh Lào Cai đang từng bước “gỡ nút thắt” để xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.