Lào Cai: Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025.

Xây dựng đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bản Hồ.

Trong đó, bộ tiêu chí xã nông thôn mới gồm 19 tiêu chí về: (1) Quy hoạch; (2) Giao thông; (3) Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; (4) Điện; (5) Trường học; (6) Cơ sở vật chất văn hóa; (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; (8) Thông tin và Truyền thông; (9) Nhà ở dân cư; (10) Thu nhập; (11) Tỷ lệ nghèo đa chiều; (12) Lao động; (13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; (14) Giáo dục và đào tạo; (15) Y tế; (16) Văn hóa; (17) Môi trường và an toàn thực phẩm; (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; (19) Quốc phòng và An ninh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm 19 tiêu chí về: (1) Quy hoạch; (2) Giao thông; (3)  Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; (4) Điện; (5) Giáo dục; (6) Văn hóa; (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; (8) Thông tin và Truyền thông; (9) Nhà ở dân cư; (10) Thu nhập; (11) Nghèo đa chiều; (12) Lao động; (13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; (14) Y tế; (15) Hành chính công; (16) Tiếp cận pháp luật; (17) Môi trường; (18) Chất lượng môi trường sống; (19) Quốc phòng và An ninh.

Với mỗi tiêu chí, quy định cụ thể chỉ tiêu chung vùng Trung du miền núi phía Bắc và chỉ tiêu tỉnh Lào Cai, đồng thời phân công rõ cơ quan, đơn vị phụ trách, hướng dẫn thực hiện tiêu chí. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn thực hiện, thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

Việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 là cơ sở để các xã tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thùy Dung

Tin Liên Quan

Độc đáo mô hình nuôi cá chép ruộng

Thời gian qua, 21 hộ ở thôn Nậm Thố (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) đã liên kết, triển khai mô hình nuôi cá chép ruộng, đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Tỉnh Lào Cai đang từng bước “gỡ nút thắt” để xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Sức lan tỏa của phong trào lớn

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực, trở thành làn sóng mới thúc đẩy sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Lào Cai: Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh đạt từ 18,17 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, Lào Cai cũng phấn đấu có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.