Tăng cường hoạt động giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1810/UBND-NLN về việc tăng cường hoạt động giúp đỡ xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Theo đó, để các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Lào Cai yêu cầu:

Đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã: Tăng cường phối hợp với cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan giúp đỡ xã thực hiện các chương trình MTQG theo đúng kế hoạch. Chủ động bố trí thời gian thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; nắm bắt toàn diện, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã để có ngay các giải pháp tháo gỡ, định hướng hoặc để xuất cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, thực hiện.

Tổ giúp đỡ xã nông thôn mới Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ấn phẩm cho Trường Tiểu học và THCS số 1 Tả Phời.

Hướng dẫn, giúp đỡ các xã rà soát, đánh giá và thẩm định mức độ duy trì tiêu chí đối với 62 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn tại các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024. Định hướng giúp xã xây dựng kế hoạch giai đoạn, hàng năm để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đến năm 2025.

Hướng dẫn, giúp đỡ các xã rà soát, đánh giá và thẩm định mức độ duy trì tiêu chí các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; định hướng, hướng dẫn cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, ưu tiên thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn.

Đối với Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp huyện, UBND cấp huyện: Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công giúp đỡ xã, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch các chương trình MTQG và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã chủ động trao đổi, tích cực thông tin, báo cáo kết quả, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa đọc cho trẻ em vùng cao tại các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình MTQG, các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh, các cấp phát động. Tăng cường vận động Nhân dân trên địa bàn các xã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, nêu cao vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giúp đỡ các xã; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi, rà soát, đánh giá kết qủa triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động của cấp xã và định hướng để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, định hướng của huyện, tỉnh trong thực hiện các chương trình MTQG./.

Lâm Tú

Tin Liên Quan

Lào Cai và Yên Bái trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Chiều 17/5, tại tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Lào Cai phấn đấu có thêm 18 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2024

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 239/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Xã Tân Thượng phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024

Với chủ đề “Sách và khát vọng phát triển”, chiều 16/4, UBND xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn đã tổ chức Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024.

Si Ma Cai tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Si Ma Cai xác định cây, con chủ lực của huyện đó là cây Lê, Mận, dược liệu và 3 con trâu, bò, lợn đen là thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Với sức trẻ, nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã xung kích đi đầu, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và người dân các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, Nhân dân Bảo Yên đóng góp hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Chiều 16/1, huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Nghị quyết 10-NQ/TU năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.