Trang Chủ Tin tức - sự kiện Lào Cai

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Lào Cai

Đào tạo nghề là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy trong giai đoạn 2011 - 2015, Lào Cai đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động. Đến nay, công tác đào tạo nghề đã mang lại hiệu quả thiết thực, cơ bản đáp ứng được nguồn nhân lực có chất lượng cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Lào Cai

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Lào Cai đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc”. Qua 3 năm triển khai, cùng với việc từng bước củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở, Lào Cai đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Phát huy sức mạnh toàn dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Với chủ trương xuyên suốt là huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, trong đó Bộ đội biên phòng được xác định là lực lượng nòng cốt.

Lào Cai: Ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011- 2020, Lào Cai đã ứng dụng hiệu quả nhiều tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất, góp phần quan trọng vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, tỉnh đã triển khai 34 đề tài, dự án KHCN trọng điểm cấp tỉnh.

Hai tác giả trẻ báo Lào Cai được kết nạp vào Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: Lào Cai sắp cán đích

Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) trẻ 5 tuổi được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện PCGDMN trẻ 5 tuổi.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung

Sáng 3/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung (VTM) về tiến độ xây dựng và công tác chuẩn bị chạy thử Nhà máy gang thép Lào Cai.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh

Sáng 3/11, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh về kiểm tra, công nhận tỉnh Lào Cai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.  

Đầu tư điện lực phát triển kinh tế địa phương

Những năm qua, việc đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được chú trọng, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Làm đường làng, đất “vàng” cũng hiến

Năm 2013, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đổi mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, Lào Cai đã huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân để chung tay xây dựng nông thôn mới. Điển hình là phong trào người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.