Trang Chủ Tin tức - sự kiện Lào Cai

Hai tác giả trẻ báo Lào Cai được kết nạp vào Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: Lào Cai sắp cán đích

Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) trẻ 5 tuổi được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện PCGDMN trẻ 5 tuổi.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung

Sáng 3/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung (VTM) về tiến độ xây dựng và công tác chuẩn bị chạy thử Nhà máy gang thép Lào Cai.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh

Sáng 3/11, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh về kiểm tra, công nhận tỉnh Lào Cai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.  

Đầu tư điện lực phát triển kinh tế địa phương

Những năm qua, việc đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn được chú trọng, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Làm đường làng, đất “vàng” cũng hiến

Năm 2013, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đổi mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, Lào Cai đã huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân để chung tay xây dựng nông thôn mới. Điển hình là phong trào người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Lào Cai: Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa

Sau 15 năm đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” vào cuộc sống, tỉnh Lào Cai đã phát huy được vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực của sự phát triển kinh tế. Trong đó, mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa ngày càng được quan tâm và chú trọng.  

Gắn phát triển sự nghiệp giáo dục với xây dựng con người mang sắc thái Lào Cai

Những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Lào Cai đã đạt được những thành tích vượt bậc và vững chắc, tạo nên một diện mạo mới cho nền giáo dục của tỉnh Lào Cai. Tỉnh đặc biệt coi trọng nội dung đào tạo con người về phẩm chất đạo đức, năng lực văn hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội trong nhà trường, phục vụ nhiệm vụ xây dựng con người mới mang sắc thái Lào Cai.

Kết nối thị trường với người dân vùng cao

Đây là nội dung chính của cuộc Hội thảo Liên kết thị trường dự án giảm nghèo diễn ra tại Lào Cai do Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 5/12.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vịnh thăm và làm việc với Báo Lào Cai

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2013, ngày 21/11/2013, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và làm việc với Báo Lào Cai.