Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế

Lào Cai đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, việc thực hiện cải cách hệ thống thuế có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của bà Dương Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, dự báo bối cảnh giai đoạn 2021 - 2030, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đó, độ mở của nền kinh tế lớn dẫn đến tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 không những ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới và các quốc gia, mà còn thay đổi cấu trúc kinh tế, gây bất ổn kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong khi áp lực phải đảm bảo nguồn thu để tăng chi vẫn còn lớn, cơ cấu thu chưa có sự cân đối giữa các khoản thu từ thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và từ tài sản. Chính sách thuế vẫn cần lồng ghép hợp lý các chính sách xã hội để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

2.jpg

Do vậy, việc xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 có ý nghĩa lớn đối với ngành thuế, để thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước là “thuế, phí, lệ phí là công cụ của Nhà nước góp phần quản lý, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, động viên được các nguồn lực đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế và môi trường gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”.

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cùng với Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 ngày 11/4/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023, đồng thời ban hành Quyết định số 2408 ngày 20/4/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

3.jpg

“Mục tiêu chiến lược của Lào Cai là xây dựng ngành thuế tỉnh theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và 3 trụ cột cơ bản: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số”

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Dương Thị Thu Hằng

Xác lập rõ những trọng tâm của công tác quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

 

Đó là tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của cá nhân đạt tối thiểu 85%; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung và đáp ứng 100% nhu cầu về thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế, cung cấp dịch vụ điện tử cho người nộp thuế; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp; 100% người nộp thuế được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động thông minh. Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xử lý truy cập từ xa cho 98% công chức có chức năng, nhiệm vụ phải xử lý công việc ngoài trụ sở cơ quan thuế.

4.jpg

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, ngành thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể: Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuế; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường tích hợp, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế giữa các ngành: Công Thương - Tài nguyên và Môi trường - Giao thông vận tải - Công an - Thuế nhằm kiểm soát việc kê khai, nộp thuế. Ngoài ra, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt vừa phù hợp với thông lệ quốc tế vừa có thể khấu trừ tại nguồn với các giao dịch qua nền tảng số; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (bigdata) vào công tác quản lý thuế gắn với tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực tiếp cận, áp dụng công nghệ, giải pháp mới cho cán bộ quản lý thuế cũng là giải pháp được ngành thuế tỉnh chú trọng.

5.jpg

Việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế là lộ trình dài, đòi hỏi sự tích cực, chủ động và có bước đi phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu nhưng là nền tảng để ngành thuế tỉnh thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế, góp phần củng cố nguồn lực cho ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với tiến trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

https://baolaocai.vn/hoan-thien-he-thong-chinh-sach-thue-gan-voi-co-cau-lai-thu-ngan-sach-nha-nuoc-post368373.html

Theo Thanh Nam - Khánh Ly/LCĐT

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.