Lào Cai: Phê duyệt danh mục 951 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

951 danh mục TTHC thực hiện cắt giảm từ 1 ngày, có danh mục cắt giảm đến 30 ngày, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Theo đó, 951 danh mục thủ tục hành chính bao gồm 668 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 188 thủ tục hành chính cấp huyện; 95 thủ tục hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, cập nhật thời gian giải quyết thủ tục hành chính sau khi cắt giảm trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc công khai, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian sau khi đã cắt giảm quy định tại Danh mục được công bố kèm theo Quyết định này, đồng thời niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử củacơ quan, đơn vị.

Trường  hợp thủ tục hành chính đang thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết có sửa đổi, bổ sungvề thời gian giải quyết, thì việc thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đó được tính theo thời gian đã được sửa đổi, bổ sung. Đối với thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giao Trung tâm đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc niêm yết, công khai, cấu hình quy trình điện tử thủ tục hành chính được cắt giảm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định  số 1090/QĐ-UBND có  hiệu  lực kể từ ngày 11/5/2023. Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm đã được phê duyệt tại các Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày10/01/2022, 787/QĐ-UBND ngày 19/4/2022, 1097/QĐ-UBND ngày 29/5/2022, 1099/QĐ-UBND ngày 29/5/2022, 1988/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thực hiện trên địa bàn tỉnh./. 

Thu Hiền

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.