Lào Cai: Phê duyệt danh mục 951 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

951 danh mục TTHC thực hiện cắt giảm từ 1 ngày, có danh mục cắt giảm đến 30 ngày, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Theo đó, 951 danh mục thủ tục hành chính bao gồm 668 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 188 thủ tục hành chính cấp huyện; 95 thủ tục hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, cập nhật thời gian giải quyết thủ tục hành chính sau khi cắt giảm trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc công khai, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian sau khi đã cắt giảm quy định tại Danh mục được công bố kèm theo Quyết định này, đồng thời niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử củacơ quan, đơn vị.

Trường  hợp thủ tục hành chính đang thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết có sửa đổi, bổ sungvề thời gian giải quyết, thì việc thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đó được tính theo thời gian đã được sửa đổi, bổ sung. Đối với thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giao Trung tâm đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc niêm yết, công khai, cấu hình quy trình điện tử thủ tục hành chính được cắt giảm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định  số 1090/QĐ-UBND có  hiệu  lực kể từ ngày 11/5/2023. Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm đã được phê duyệt tại các Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày10/01/2022, 787/QĐ-UBND ngày 19/4/2022, 1097/QĐ-UBND ngày 29/5/2022, 1099/QĐ-UBND ngày 29/5/2022, 1988/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thực hiện trên địa bàn tỉnh./. 

Thu Hiền

Tin Liên Quan

Lào Cai nâng cao công tác quản lý và khai thác chợ

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023

Ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023. Hội nghị đã thu hút nhiều đại biểu, bao gồm lãnh đạo các sở, ban, ngàn, đoàn thể; Thành viên và thư ký Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Doanh nghiệp...

Hơn 100 đại biểu huyện Văn Bàn tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3.

Hai phóng viên Báo Lào Cai đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023

Chiều 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Xây dựng tổ chức trao giải cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức.

Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn

Ngày 27/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.