Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai

Sáng 25/4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tại Lào Cai.
mt1.JPG
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

mt2.JPG
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về phía tỉnh Lào Cai, dự buổi làm việc có các đồng chí: Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, MTTQ một số địa phương.

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Lào Cai, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Nghị quyết đã được quan tâm. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp về nội dung cơ bản của Nghị quyết liên tịch số 403 và Thông tri hướng dẫn số 23 để thực hiện, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

mt3.JPG
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt cho các tổ chức thành viên và MTTQ cấp huyện quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết liên tịch số 403 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân nắm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết nhằm tăng cường sự thống nhất và đồng thuận cao của các cấp, các ngành và Nhân dân trong triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; giữa ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã với HĐND và UBND cùng cấp trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp. Hằng năm, các cơ quan phối hợp đều triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin.

mt4.JPG
Thành viên Đoàn công tác trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của ủy ban MTTQ các cấp được triển khai thống nhất, hiệu quả; vai trò của MTTQ các cấp được phát huy; chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng lên và đi vào chiều sâu.

Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đã thực hiện 1.293 cuộc giám sát bằng đoàn giám sát; giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân là 1.425 cuộc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 1.222 cuộc; đã tổ chức 21 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến; gửi 138 dự thảo văn bản phản biện đến chuyên gia lĩnh vực, hội đồng tư vấn để lấy ý kiến tham gia.

 
mt5.JPG
Đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết thúc các cuộc giám sát, hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều có thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế hoặc sửa đổi văn bản cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

mt6.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kiến nghị đoàn công tác một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 403, Thông tri số 23/TTr-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 về hướng dẫn quy trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo Nghị quyết liên tịch 403. Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn phù hợp hơn về căn cứ giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến với Bộ Tài chính, điều chỉnh Thông tư số 337/TT-BTC ngày 28/12/2016 theo hướng nâng mức kinh phí chi bồi dưỡng cho thành viên giám sát.

mt7.JPG
Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua đó, khẳng định sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực MTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; giữa ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã với HĐND và UBND cùng cấp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã đóng góp tích cực vào việc triển khai, hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản, chính sách trên địa bàn.

mt8.JPG
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh việc cần sớm khắc phục những tồn tại trong phản biện xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 403. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ hơn để hoạt động giám sát cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; phát huy tối đa sự tham gia của các chuyên gia, hội đồng tư vấn để hoạt động giám sát phong phú, chất lượng. Chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng; lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…

Đối với các kiến nghị của Lào Cai, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và sẽ sớm đề xuất để Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

https://baolaocai.vn/pho-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-danh-gia-cao-cong-tac-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-tai-lao-cai-post367674.html

Theo Quỳnh Trang/LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai nâng cao công tác quản lý và khai thác chợ

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023

Ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023. Hội nghị đã thu hút nhiều đại biểu, bao gồm lãnh đạo các sở, ban, ngàn, đoàn thể; Thành viên và thư ký Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Doanh nghiệp...

Hơn 100 đại biểu huyện Văn Bàn tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3.

Hai phóng viên Báo Lào Cai đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023

Chiều 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Xây dựng tổ chức trao giải cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức.

Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn

Ngày 27/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.