Phiếu tín nhiệm - thước đo phẩm chất, năng lực cán bộ

Trong quá trình thực hiện trọng trách được giao, người cán bộ phải nâng cao ý thức tự phê bình, tự soi, tự sửa bản thân về mọi mặt để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đánh giá về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. Từ việc khẳng định tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, Người đã dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bởi Đảng ta là Đảng cầm quyền nên công tác cán bộ là của Đảng, cán bộ do Đảng đào tạo, bồi dưỡng, phân công, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh trong bộ máy hệ thống chính trị phải là những người ưu tú.

Muốn vậy, người cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gương mẫu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có lối sống lành mạnh, phong cách giản dị, gần gũi, quan tâm đến mọi người, được đảng viên và quần chúng tôn trọng, tin tưởng. Quá trình đó của người cán bộ được đảng viên và quần chúng giám sát, nhận xét không chỉ bằng các ý kiến góp ý, đơn, thư phản ánh (nếu có), mà còn thể hiện trong các lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng. Sự tín nhiệm đó là thước đo uy tín, phẩm chất, năng lực của người cán bộ.

Để thực hiện tốt điều đó, ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế Quy định 262/QĐ-TW đã được ban hành vào năm 2014, cho rằng, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Quy định này có những điểm mới, các điều khoản được cụ thể, chặt chẽ hơn, đặt ra các yêu cầu cao hơn và xử lý nghiêm hơn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức. Quy định bổ sung tiêu chí về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương cùng với sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Đáng chú ý tại quy định này là việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong đánh giá cán bộ sau hơn nửa nhiệm kỳ. Mục 2, Điều 2 của Quy định nêu rõ: “Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ”. Việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ hoặc trước khi hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp là để làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm cán bộ chính xác.

Thông qua phiếu tín nhiệm không chỉ để công tác quản lý cán bộ nắm được phẩm chất, năng lực cán bộ, mà bản thân người cán bộ nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó phát huy và sửa chữa, nếu thấy mình không còn đủ tín nhiệm, có thể đảm đương công việc thì xin từ chức theo Quy định số 41-QĐ/TW của Đảng về miễn nhiệm, từ chức và theo Thông báo kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị: “Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định”. Quy định số 96-QĐ/TW nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Với việc lấy phiếu tín nhiệm, cần nhận thức rằng đây là quy định của Đảng hợp lòng dân, mang ý nghĩa vừa “mở”, vừa “khép” như một “barie” để kiểm tra, giám sát cán bộ có đủ điều kiện được đi qua hay phải dừng bước. Quy định này là biện pháp nhắc nhở, tạo áp lực cần thiết để cán bộ được lấy phiếu phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là tính tất yếu trong quy trình của công tác cán bộ, đòi hỏi tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ trong hệ thống chính trị của một chính đảng lãnh đạo cách mạng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, lấy phiếu tín nhiệm không phải để truy trách nhiệm và cũng không phải để loại trừ ai, mà cần phải xem lá phiếu như một tấm gương soi, giúp họ “tự soi, tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, hoàn thiện bản thân.

https://baolaocai.vn/bai-viet/365536-phieu-tin-nhiem--thuoc-do-pham-chat-nang-luc-can-bo

Theo Nguyễn Văn Tông/LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai nâng cao công tác quản lý và khai thác chợ

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023

Ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến và giáo dục pháp luật đợt IV/2023. Hội nghị đã thu hút nhiều đại biểu, bao gồm lãnh đạo các sở, ban, ngàn, đoàn thể; Thành viên và thư ký Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Doanh nghiệp...

Hơn 100 đại biểu huyện Văn Bàn tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3.

Hai phóng viên Báo Lào Cai đoạt Giải Đặc biệt cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023

Chiều 28/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Xây dựng tổ chức trao giải cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức.

Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn

Ngày 27/9, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.