Bản tin số 408 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 18/9/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 12/9 - 18/9/2022: 410 trường hợp (giảm 95 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 198 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 62 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 41 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 33 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 26 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 22 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 14 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 11 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 03 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 185.587 bệnh nhân. Trong đó: 185.177 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 410 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 410 bệnh nhân.

- Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 12/9 - 18/9/2022: 28 trường hợp (tăng 02 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 16 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 06 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 388 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 200 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 10 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 19 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 44 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 09 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 61 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân; Mường Khương: 20 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 22 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 405 trường hợp.

- Triệu chứng lâm sàng nhẹ: 04 trường hợp.

- Thở oxy marsk, gọng kính: 01 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.179.931 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 112.395 người (chiếm 95,9% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 84.642 người (chiếm 72,22% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.089 người (chiếm 99,72% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 83.394 người (chiếm 97,73% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 52.179 (chiếm 62,32% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.249 người (chiếm 99,84% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.379 người (chiếm 99,25% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 783.764 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.817 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 397.448 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 144.803 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 14.987 người, đạt 97,99%; Mũi 2: 11.677 người, đạt 76,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.040 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.038 người, đạt 99,98%; Mũi nhắc lại: 7.347, đạt 73,18% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.980 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 72.978 người, đạt 100,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 62.710 người. Mũi nhắc lại lần 2: 31.135 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.398 người, đạt 99,02%; Mũi 2: 8.592 người, đạt 68,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.867 người, đạt 99,02%; Mũi 2: 9.824 người, đạt 98,59 %; Mũi nhắc lại: 6.066 người, đạt 60,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.048 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 53.686 người, đạt 99,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.966 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.321 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.541 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.694 người, đạt 98,14%; Mũi 2: 10.608 người, đạt 82,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.539 người, đạt 99,01%; Mũi 2: 9.391 người, đạt 97,48%; Mũi nhắc lại: 6.599 người, đạt 68,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.036 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 48.703 người, đạt 99,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.659 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.824 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.986 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.823 người, đạt 93,18 %; Mũi 2: 8.478 người, đạt 72.99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.411 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.139 người, đạt 96,69%; Mũi nhắc lại: 5.407 người, đạt 64,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.970 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 40.723 người, đạt 99,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.378 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.285 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.879 người, đạt 96,42%; Mũi 2: 9.202 người, đạt 81,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.608 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.381 người, đạt 97,02%; Mũi nhắc lại: 4.945 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.618 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.501 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.276 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.299 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.186 người, đạt 97,24%; Mũi 2: 7.335 người, đạt 63,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.388 người, đạt 96,25%; Mũi nhắc lại: 4.735 người, đạt 47,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.625 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 41.625 người, đạt 99,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.134 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.595 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.175 người, đạt 62,72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.077 người, đạt 99,51%; Mũi 2: 4.861 người, đạt 95,28%; Mũi nhắc lại: 2.482 người, đạt 48,65% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.445 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.405 người, đạt 99,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.496 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.617 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 15.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.796 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.779 người, đạt 99,78%; Mũi nhắc lại: 8.897 người, đạt 60,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.535 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.489 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.607 người. Mũi nhắc lại lần 2: 33.273 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.005 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 9.593 người, đạt 95,84%; Mũi nhắc lại: 6.701 người, đạt 66,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.992 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 61.269 người, đạt 97,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.702 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.072 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Tiểu ban Truyền thông