Trang Chủ Hội nhập quốc tế Chính sách hội nhập

Thay đổi về việc xét duyệt thị thực lưu trú tại Anh trên 6 tháng

Theo tin từ Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam: Từ ngày 15/4/2015, thẻ lưu trú có thông tin sinh trắc (được gọi là thẻ BRP) cho công dân các nước nằm ngoài khối EEA (Khu vực kinh tế chung châu Âu), lưu trú tại Anh trên 6 tháng sẽ bắt đầu được cấp cho người nộp đơn xin thị thực tại Việt Nam. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới người xin thị thực theo diện dài hạn như định cư, cũng như sinh viên và người lao động.

Lào Cai tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chỉ thị 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 02/2011/TT-BNG hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Nghị định số: 21/2001/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện pháp lệnh xuất nhập cảnh

Thông tư 2461/2001/TT-BNG hướng dẫn về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định 81/2001/NĐ-CP về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch