Trang Chủ Tin tức - sự kiện Lào Cai

Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế

Lào Cai đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, việc thực hiện cải cách hệ thống thuế có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Phòng chống thiên tai năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm”

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 - 22/5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng bào Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dạy

Ghi nhớ lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, phát triển kinh tế, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đã ra sức thi đua để dựng xây cuộc sống mới no ấm, hạnh phúc, văn minh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai - Lai Châu ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Sáng 16/5, tại Lào Cai, Ban Dân vận Tỉnh ủy 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

Lào Cai: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 16/5/2023 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 01/9/2023.

Lào Cai: Hơn 1.000 tỷ đồng phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế

Lào Cai đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, việc thực hiện cải cách hệ thống thuế có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Đoàn công tác của thị xã Sa Pa (Việt Nam) thăm và làm việc với một số quận, huyện của Trung Quốc

Trong các ngày từ ngày 10 - 14/5, đoàn công tác của thị xã Sa Pa do đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với quận Ngũ hoa, thành phố Côn Minh và huyện Bình Biên, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tỉnh Lào Cai tập trung nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Lào Cai chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, thực chất, không chạy theo thành tích, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao kỹ năng cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 12/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tả Phời (thành phố Lào Cai).