Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/11/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Quy chế gồm 4 chương, 21 điều quy định về nguyên tắc, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài; kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Uỷ ban nhân tỉnh xem xét, quyết định. Giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động người nước ngoài theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Sở  Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

Thực hiện chế độ thông tin, đột xuất về lao động người nước ngoài thuộc quyền quản lý để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị bãi bỏ, huỷ hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế mới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban,  ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và trách nhiệm của người sử dụng lao động, chủ đầu tư để các đơn vị này phối hợp trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014 và thay thế Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.
Xuân Huệ

Tin Liên Quan

Bế mạc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024

Sáng 13/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Bế mạc Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị...

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 3098/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G.