Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII

Ngày 9/4/2024, Tỉnh ủy ban hành các quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành lập Tiểu ban Văn kiện

Tiểu ban Văn kiện gồm 37 thành viên. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Tiểu ban.

15f6a7aa1322bf7ce633 (1).jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Tiểu ban Văn kiện.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ, quyền hạn: Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, đề án, kế hoạch do Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua.

Thành lập Tiểu ban Nhân sự

 

Tiểu ban Nhân sự gồm 8 thành viên. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Tiểu ban.

t4.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua; xây dựng kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; xây dựng Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI xem xét để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ

Tiểu ban gồm 19 thành viên. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là Trưởng Tiểu ban.

 
IMG_6888.JPG
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành kế hoạch tổ chức, phục vụ, bảo vệ Đại hội; chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ và bảo vệ Đại hội; báo cáo tổng kết công tác phục vụ, bảo vệ Đại hội.

Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

a4.JPG
Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết.

Tiểu ban gồm 7 thành viên. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Lên phương án chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

https://baolaocai.vn/thanh-lap-cac-tieu-ban-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-tinh-lao-cai-lan-thu-xvii-post382721.html

Theo Quỳnh Trang/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

1 công nhân tỉnh Lào Cai được tôn vinh, khen thưởng tại Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia”

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia" năm 2024.

9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

Tới thời điểm này, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện kế hoạch của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh về “Tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029”, đến nay, 152 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở...

Hà Thị Hậu và giấc mơ Top 1 thế giới

Lào Cai có 2 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2024 cho 139 học sinh lớp 12 trong cả nước. Lào Cai có 2 học sinh trong danh sách này.

Triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024

Sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024.