Lào Cai: Hiệu quả thiết thực triển khai Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Năm 2022 là năm thứ 4 triển khai Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. 

Năm 2022, Lào Cai đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có nội dung chỉ đạo tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ tới các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã.

Lào Cai đã triển khai tổ chức trên 17.500 buổi tuyên truyền pháp luật từ tỉnh đến cơ sở cho hơn 1 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua nhiều hình thức như hội nghị, giao ban, họp thôn, bản... Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; cập nhật và công khai danh mục thông tin phải được công khai, danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Lào Cai đã thực hiện công khai các thông tin theo quy định  tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin thông qua nhiều hình thức. Công khai đúng, đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và luật chuyên ngành. Các sở, ban, ngành; UBND các cấp công khai thông tin theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin (về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc, về thuế, phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực,  phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương ...) trên Cổng/Trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành phần tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn cập nhật thường xuyên thông tin, cơ sở dữ liệu, minh bạch thông tin theo quy định của pháp luật. Tập trung vận hành cổng/trang TTĐT phục vụ công tác tiếp cận thông tin. Tích hợp đầy đủ các thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công khai thông tin, hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương ban hành. Cụ thể, đã cập nhật đầy đủ các chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; báo cáo thống kê; thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Đã thực hiện việc mở chuyên mục và đăng tải đầy đủ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên Cổng/Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Thực hiện công khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã. Công khai danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương. Công khai thông tin về ngân sách nhà nước trong chuyên mục công khai ngân sách, về đấu thầu, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, lịch tiếp dân và thông tin tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải, cung cấp thông tin do cơ quan, đơn vị mình tạo ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có Cổng thông tin điện tử tỉnh và 132 cổng thành phần của các sở, ngành, địa phương. Hệ thống cổng thông tin điện tử thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin theo quy định nhằm tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin và khai thác thuận tiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, yêu cầu các phòng, ban có liên quan rà soát, lập danh mục thông tin phải công khai, danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện của đơn vị mình để đăng tải với nhiều hình thức công khai khác nhau.

Luật Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm bình đẳng, công bằng trong xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước. Thi hành tốt Luật Tiếp cận thông tin còn góp phần đưa chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống./.

Ngọc Quyên

Tin Liên Quan

Lào Cai chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

“Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” là chủ đề của phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" vừa được UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Lào Cai: Công tác mặt trận đạt nhiều kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng chính quyền, địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng...

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải các tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Chiều 10/7, tại TP Lào Cai đã diễn ra Hội nghị giao lưu hợp tác giữa Đoàn đại biểu Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Sáng 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Đà Nẵng

Chiều 9/7, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số.

Lào Cai: Hơn 26.800 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...