Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cộng đồng cần nhận thức đầy đủ vị trí và tầm quan trọng của BHYT. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, công tác khám - chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao về chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ; đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, công tác BHYT đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT ngày càng được nâng lên. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là doanh nghiệp trong việc đóng, nộp BHYT cho người lao động có chuyển biến tích cực. Chất lượng phục vụ của ngành y tế đối với công tác khám - chữa bệnh BHYT ngày càng đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Số người tham gia BHYT tăng dần, tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2020 - 2024 đạt 96,1% (tăng 2,3% so với giai đoạn 2009 - 2014). Kinh phí chi trả cho người có thẻ BHYT từ nguồn quỹ BHYT tăng dần hằng năm; chi phí khám - chữa bệnh BHYT giai đoạn 2020 - 2024 tăng gấp 1,97 lần so với chi phí khám - chữa bệnh BHYT giai đoạn 2009 - 2014.

Công tác cải cách hành chính trong hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám - chữa bệnh và thanh toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về BHYT trong thực hiện chế độ, chính sách BHYT được thực hiện tốt; quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT; quản lý, sử dụng Quỹ BHYT từng bước chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT chưa đạt hiệu quả cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện chính sách BHYT, khám - chữa bệnh BHYT có thời điểm, có nội dung chưa thường xuyên, hiệu quả không như mong muốn.

Tình trạng nợ, chậm đóng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn diễn ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chất lượng cuộc sống của người lao động. Đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ nên có thời điểm chưa bao quát hết công việc. Năng lực tuyên truyền, hiểu biết về chế độ, chính sách BHYT của các đại lý và đội ngũ cộng tác viên còn hạn chế nên chưa thể vận động, thu hút được tối đa người tham gia BHXH và BHYT…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, tích cực thảo luận về thực hiện các chính sách BHYT, công tác thông tin tuyên truyền, công tác quản lý nhà nước về BHYT, quản lý Quỹ BHYT, công tác khám - chữa bệnh BHYT, công tác phát triển BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Các ngành, đơn vị, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác BHYT trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền; các ban, sở, ngành triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung Chỉ thị 38-CT/TW, Chỉ thị 17-CT/TU ngày 29/11/2011 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác BHYT. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm người không được ngân sách nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh của người tham gia BHYT; giáo dục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Ngành y tế tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích đội ngũ y bác sỹ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác khám - chữa bệnh. Ngành BHXH cần nghiên cứu, tham mưu làm tốt công tác quản lý quỹ BHYT; phối hợp thực hiện chi trả đúng, chi đủ các quyền lợi của người tham gia BHYT. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao tỷ lệ che phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong quản lý, thực hiện, thanh toán, quyết toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Quỹ BHYT; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, đồng thời xem xét, chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác BHYT.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW.

Trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

Hà Phương

Tin Liên Quan

Lào Cai chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

“Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” là chủ đề của phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" vừa được UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Lào Cai: Công tác mặt trận đạt nhiều kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng chính quyền, địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng...

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải các tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Chiều 10/7, tại TP Lào Cai đã diễn ra Hội nghị giao lưu hợp tác giữa Đoàn đại biểu Sở Giao thông vận tải các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Sáng 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Đà Nẵng

Chiều 9/7, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số.

Lào Cai: Hơn 26.800 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...