Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các ngành liên quan, UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; tổ chức kiểm tra, đôn đốc bảo vệ rừng, PCCCR thuộc phạm vi quản lý, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mùa khô 2022 - 2023.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR; chủ động ban hành và thực hiện cấp dự báo cháy rừng theo quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

Ban Chỉ đạo PCCCR thành phố Lào Cai kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Thống Nhất ngày 23/11/2022.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thường xuyên tuần tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong đốt dọn nương và xử lý thực bì, nhất là khi dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V tuyệt đối không đốt dọn thực bì trong rừng, ven rừng.

Chuẩn bị tốt các nguồn lực PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động ứng phó hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực 24/24 giờ các ngày trong thời gian cao điểm (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) tại các chốt/trạm và các khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh chỉ đạo, điều hành về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh đối với các địa phương về công tác bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô hanh năm 2022 - 2023, hoàn thành trong tháng 01 năm 2022.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR theo đúng quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về rừng.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo, thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày; khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng các cấp thường xuyên thông tin, cảnh báo để cán bộ, nhân dân biết, chủ động phòng ngừa; Chỉ đạo công chức, viên chức bám sát địa bàn phụ trách để tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR; hướng dẫn Nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp an toàn, quản lý nghiêm việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng khi dự bảo cháy rừng đang ở cấp IV, cấp V; bố trí lực lượng thường trực tại các trạm, chốt bảo vệ rừng, khu vưc xung yếu, trong thời kỳ cao điểm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, kịp thời phát hiện, ứng phó hiệu quả các điểm cháy phát sinh; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, thực thi pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn

Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, thực thi pháp luật về lâm nghiệp; triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm với các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là ở một số địa bàn trọng điểm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng phòng, chống cháy rừng tại cơ sở; kiểm tra công tác PCCCR của các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an tham gia chữa cháy rừng và phối hợp tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo các cấp tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng; phối hợp điều tra nguyên nhân, xử lý đối tượng gây cháy rừng trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp huy động lực lượng, tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Chỉ đạo các đơn vị bộ đội, lực lượng dân quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng cứu cháy rừng khi cần thiết.

Các đơn vị chủ rừng

Bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR được phê duyệt; triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR đối với diện tích được giao quản lý.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng trên địa bàn và địa phương giáp ranh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

Rà soát, bố trí thêm chốt gác tại các khu rừng xung yếu, phân công người trực hàng ngày trong thời gian cao điểm về cháy rừng, dịp nghỉ lễ, tết để kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, phát hiện sớm đám cháy, kịp thời tổ chức lực lượng ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phải thường xuyên thông tin, cảnh báo trên báo, đài từ tỉnh đến cơ sở để các cấp, ngành, người dân biết, chủ động phòng ngừa, ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

Nguyễn Quang

Tin Liên Quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại huyện Văn Bàn

Ngày 7/2, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy gồm các đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc tại...

Diễn đàn Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng

Chiều 07/02, Đoàn khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Diễn đàn Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2022.

Nhộn nhịp triển khai trồng rừng vụ xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu xuân Quý Mão, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp triển khai trồng rừng vụ xuân.

Mường Khương khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Ngày 06/2, UBND huyện Mường Khương đã khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023.

Vững niềm tin vào Đảng quang vinh

93 năm đi qua, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân càng thêm tự hào về những thắng lợi và đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, về tương lai phát triển của đất nước. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -...

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Chiều 3/2, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đối với đồng chí Lý Seo Vảng.