Báo chí Lào Cai góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, trở thành điểm sáng của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Trong sự phát triển của tỉnh Lào Cai luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí - truyền thông, đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Báo chí Lào Cai - “cầu nối” đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 13 cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Lào Cai và trên 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên, báo chí cách mạng Lào Cai đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiên phong trong tuyên truyền, cồ vũ, động viên, theo sát từng bước phát triển, đổi mới của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. 

Thời gian qua, các cơ quan báo chí - truyền thông đã làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, hiệu quả. Nhờ đó, đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Qua báo chí truyền thông, bạn bè trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về một Lào Cai mới - với quyết tâm cao, năng động và luôn tìm tòi sáng tạo để vượt qua khó khăn; đồng thời vẫn nguyên vẹn là miền đất tươi đẹp, giàu tiềm năng, giàu bản sắc văn hoá.

Chuyên mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” trên Báo Lào Cai điện tử

 Các cơ quan báo chí - truyền thông đã có những chuyên mục, chương trình, phóng sự, tuyến tin, bài tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai; phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Lào Cai; các cơ hội hợp tác đầu tư; kết quả xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; hoạt động đảm bảo an ninh - quốc phòng, đối ngoại biên giới; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tập trung phát hiện đề tài tiêu biểu, mang nét đặc trưng vùng cao, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phản ánh những vấn đề nóng, vấn đề được người dân quan tâm. Đặc biệt trong hai năm qua, báo chí đã đồng hành cùng Lào Cai thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các tác phẩm báo chí đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp, năng lượng tích cực, phản bác thông tin xấu độc, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Nhiều nhà báo đã có những bài viết hay, tác phẩm lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trên các mặt đời sống xã hội.

Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh và Trung ương đã góp phần hỗ trợ quan trọng để tỉnh Lào Cai tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện nhiệm vụ kép - chống dịch Covid-19 thành công và duy trì phát triển kinh tế xã hội. Các sáng kiến, kinh nghiệm tốt của Lào Cai trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - cải cách hành chính, phòng chống dịch Covid-19; duy trì các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, du lịch, hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh, các kinh nghiệm và bài học sau 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai… cũng được phổ biến rộng ra cả nước, được Trung ương đánh giá cao. Một số tin, bài, phóng sự, chuyên mục tạo được hiệu ứng xã hội tích cực góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Nhiều tin bài, phóng sự đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh một tỉnh Lào Cai năng động trong hội nhập, phát triển, hướng tới là đầu tầu kinh tế của cả vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Nhiều bài báo đã cung cấp thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tạo đồng thuận xã hội. Nhiều vụ việc được các báo, đài vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, định hướng thông tin rõ ràng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Báo chí đã làm tốt vai trò phản biện, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đã đồng hành cùng Chính quyền trong công tác thông tin truyền thông phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trong thực hiện mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả đó đã góp phần quan trọng phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền

Với phương châm người dân ở đâu thông tin tới đó, Lào Cai chú trọng đầu tư phát triển các kênh thông tin chính thức trên các nền tảng số, lấy hoạt động xuất bản số làm trung tâm để sản xuất các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo ra nhiều tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận và lan tỏa thông tin, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả hơn, ngoài liên tục đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng thông tin, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền về các nội dung: Tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai; phản ánh các hoạt động, các kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai; nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phục hồi kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác giáo dục đào tạo, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giảm nghèo, an sinh xã hội; các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác; xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" của vùng và cả nước. Hợp tác và quảng bá bản sắc văn hóa, con người Lào Cai, mang đặc trưng của vùng biên cương Tổ quốc “Đoàn kết – Yêu nước – Kỷ cương – Văn minh – Hiếu khách”. Truyền thông, quảng bá phát triển du lịch với thông điệp Lào Cai - Điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt;… Kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin được báo chí và dư luận quan tâm nhằm đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái trên mạng, tạo đồng thuận xã hội. Tuyên truyền; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục; đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Báo chí - truyền thông Lào Cai hôm nay đã lớn mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, vươn tới mọi ngõ ngách, từ nông thôn đến thành thị, đến vùng cao, vùng biên giới xa xôi. Hai từ Lào Cai vì thế xuất hiện thường xuyên trên các ấn phẩm báo chí Trung ương. Qua đó, Lào Cai từ một mảnh đất còn ít người biết đến, trở thành nơi thu hút hàng triệu du khách, một mảnh đất thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Báo chí - truyền thông đã trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, phát triển, là điểm đến an toàn.

Nhằm tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, báo chí truyền thông Lào Cai sẽ tiếp tục đổi mới và thích ứng với công cuộc chuyển đổi số với mục tiêu cung cấp thông tin Kịp thời - Chính xác - Minh bạch, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, để toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lào Cai đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nơi địa đầu biên cương Tổ quốc./.

 

Thu Hương

Tin Liên Quan

Lào Cai ban hành chính sách nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.