Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc cho lao động thuộc hộ nghèo

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội mới ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động sinh sống trên các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sẽ được xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) việc tìm người - người tìm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Cơ sở dữ liệu việc tìm người bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng. (Ảnh minh họa)

Đây là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về người đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mà họ mong muốn, thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng và vị trí việc làm đang tuyển. Các thông tin trên CSDL sẽ được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với các CSDL khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dịch vụ việc làm là cơ quan khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc để phục vụ nghiệp vụ thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, kết nối cung - cầu lao động.

Ánh Nguyễn

Tin Liên Quan

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh; cách xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022.

Quy định mới về tiền lương có hiệu lực trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15. Trong đó, có nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, phụ cấp ưu đãi nghề, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong năm 2023.

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định mới về tiền lương, tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, các chính sách tiền lương, tổ chức có hiệu lực.