Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cần nhanh chóng đầu tư Cảng Hàng không Sa Pa

Sáng 25/4, Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 – Xây dựng Cảng Hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành, gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá –Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cam kết sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan hoàn thiện tốt nhất hồ sơ dự án và sớm triển khai đầu tư, hoàn thành dự án.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án Cảng Hàng không Sa Pa. Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21/10/2021; được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà ước tham gia thực hiện dự án tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19/1/2022, UBND tỉnh Lào Cai có Tờ trình số 09/TTr-UBND trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày 2/3/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định) đã có văn bản gửi thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành nghiên cứu, có ý kiến về Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Đến nay đã có 12/12 thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành có ý kiến thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 20/4/2022, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) đã có thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành góp ý bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2, Cảng Hàng không Sa Pa.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành và thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị tư vấn và các cơ quan của tỉnh tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ.

Song song với việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2, UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai dự án thực hiện thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án với diện tích 295,2ha (tiến độ đạt được trên 50%). Trước đó, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng khu tái định cư, đến nay đã cơ bản hoàn thành đáp ứng bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Dự kiến, quý III/2022 sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư giai đoạn 1 của dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho rằng, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định phát triển tỉnh Lào Cai thành cực tăng trưởng và là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Vì vậy, việc sớm triển khai đầu tư dự án Cảng Hàng không Sa Pa có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Lào Cai và vùng Trung du, miền núi phía Bắc, góp phần cụ thể hóa triển khai tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cảng Hàng không Sa Pa hoàn thành sẽ có sức lan tỏa rất lớn đối với tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc nói chung, sẽ là đột phá về hạ tầng giao thông, kết nối liên hoàn giữa các tỉnh trong vùng với cả nước và quốc tế; tạo đột phá và không gian mới để phát triển thương mại, du lịch - dịch vụ của khu vực.

“Từ sự cần thiết như trên, việc sớm triển khai thi công và hoàn thành dự án Cảng Hàng không Sa Pa là hết sức quan trọng. UBND tỉnh Lào Cai cam kết sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan hoàn thiện tốt nhất hồ sơ dự án và sớm triển khai đầu tư hoàn thành dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Tiếp đó, đại diện Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2-Xây dựng Cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư gồm các nội dung: Hồ sơ Dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật PPP; sự phù hợp với căn cứ pháp lý; đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án; sự phù hợp với yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ; sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP; tính khả thi về tài chính, phương án tổ chức quản lý, kinh doanh; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; sự phù hợp các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý dự án.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định của Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành khẳng định: Hội đồng thống nhất cao, đồng tình phải đầu tư nhanh Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đó là việc hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các tỉnh Trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần phải đầu tư nhanh Cảng Hàng không Sa Pa.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Lào Cai chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định đã góp ý tại cuộc họp. Trong đó, cần tính toán phương án thiết kế tối ưu để nâng công suất phù hợp trong tương lai và định hướng phát triển thành Cảng Hàng không quốc tế. Cần tính toán công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư hiện tại phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của dự án. Hội đồng thẩm định liên ngành sẽ sớm ban hành Báo cáo thẩm định để tỉnh Lào Cai hoàn thiện, phê duyệt dự án để triển khai thực hiện.

https://baolaocai.vn/bai-viet/355649-bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-can-nhanh-chong-dau-tu-cang-hang-khong-sa-pa

Theo Thanh Nam/LCĐT

Tin Liên Quan

Trung Quốc thí điểm nhập khẩu nông sản qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Ngày 27/6, Trung Quốc thí điểm nhập khẩu các loại nông sản qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) với 3 mặt hàng thanh long, vải thiều và xoài.

Chia sẻ thịnh vượng, hướng tới tương lai

Đó là chủ đề Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tư huyện Văn Bàn tổ chức sáng 18/6. Đây là huyện điển hình đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững.

Công bố Quy hoạch xây dựng chi tiết Khu đô thị mới, làng thể thao Olympic Tây Bắc thành phố Lào Cai

Chiều 9/6, tại trụ sở UBND phường Bình Minh, UBND thành phố Lào Cai tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới, làng thể thao Olympic Tây Bắc thành phố Lào Cai.

Bộ Tài chính đề nghị rà soát tổng mức đầu tư sân bay Sa Pa

Bộ Tài chính vừa góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án thành phần 2 xây dựng Cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Sa Pa.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn các ngành, địa phương tỉnh Lào Cai đã xây dựng, lồng ghép các nội dung vào chương trình công tác hàng năm. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến...

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thời gian qua, Lào Cai luôn xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, tỷ lệ giải ngân của Lào Cai luôn thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.