Đẩy mạnh vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành đợt phát động mang tính toàn dân, toàn diện, có sức lan tỏa lớn, được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện thời gian qua.

Người dân tổ 3, khu dân cư Lê Khôi, phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) tham gia vệ sinh tiểu công viên.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của cả cộng đồng, cuộc vận động đã tạo ra nguồn lực mới, góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để cuộc vận động mang lại hiệu ứng lớn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư. Đối với cấp tỉnh là việc đẩy mạnh tuyên truyền trên chuyên mục “Đại đoàn kết” của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và tuyên truyền thông qua các bài viết trên Báo Lào Cai, trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Bản tin công tác mặt trận và bản tin các đoàn thể, cơ quan. Ở cấp cơ sở là việc tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể cơ sở đã tổ chức 46.234 buổi tuyên truyền với hơn 2 triệu lượt người tham gia, đây cũng là kênh trực tiếp phát hành 78.190 cuốn Bản tin công tác mặt trận. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 52 chuyên mục đại đoàn kết phát sóng bằng tiếng Việt và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo Lào Cai đăng tải hàng nghìn tin, bài về hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết và liên quan đến cuộc vận động.
Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố cũng tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 992 loại mô hình khác nhau trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và gắn với các phong trào cụ thể như “Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ”, “Khu dân cư hài hòa, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình”, “Toàn dân tham gia chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”…

Vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng rõ nét. Việc triển khai tuyên truyền, vận động dần thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần huy động nguồn lực từ người dân đóng góp cho xây dựng nông thôn mới với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nổi bật là việc đóng góp sức người, sức của, tài sản để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng hạ tầng như nhà văn hóa, trường học, cải tạo vệ sinh môi trường; cải tạo cảnh quan, hạ tầng các tuyến phố ở khu vực đô thị.

Về kinh tế, nhờ tích cực tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, phát triển thương mại và tăng thu nhập cho người dân, đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 11,46% và dự kiến năm 2020 giảm còn 8,46%. Về văn hóa - xã hội, các hủ tục được đẩy lùi, sinh hoạt văn hóa như việc hiếu, việc hỉ có nhiều đổi mới theo chiều tích cực. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt hơn 80%. Hiện toàn tỉnh có 112 thôn được công nhận “Thôn kiểu mẫu”, 86/127 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Lào Cai hiện có 51 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%; tỷ lệ hộ nông thôn thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn đạt hơn 70%. Đời sống của người dân khu vực nông thôn nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng cao nói riêng được cải thiện rõ rệt. Ý thức, trách nhiệm của người dân nâng lên, đồng thời phát huy bản sắc dân tộc truyền thống, đoàn kết trong cộng đồng dân cư tham gia thực hiện tốt quản lý đô thị, chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công và giảm nghèo bền vững.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong giai đoạn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa chương trình phối hợp thống nhất hành động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đến ban công tác mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện các mô hình “Khu dân cư văn minh” ở các phường và chương trình xây dựng nông thôn mới.

http://baolaocai.vn/post-detail/8867

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Sa Pa: Công bố xã Mường Bo đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thị xã Sa Pa tổ chức Lễ công bố xã Mường Bo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao Bát Xát

Những năm qua, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Bát Xát có nhiều chuyển biến. Nhiều tập tục lạc hậu được đẩy lùi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Theo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đến nay đã có 222 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của Đề án “Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và...

Người nông dân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

Đó là ông Thào A Chứ, thôn Sín Chải, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Bằng ý chí, nghị lực của bản thân, ông Chứ đã vươn lên trở thành nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh có nhiều đóng góp cho xã hội.

Mường Khương nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Mường Khương là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Lào Cai. Giai đoạn năm 2015 - 2020, công tác xóa đói, giảm nghèo đã được chính quyền địa phương triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả.

Hiệu quả từ mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thành phố Lào Cai tập trung chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.