Bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng

Cụ thể hóa Chỉ thị 40 ngày 6/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lịch sử Đảng và Đề án số 17 về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020. Một trong những nội dung trọng tâm trong tư tưởng chỉ đạo là tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Với sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, vai trò tham mưu chủ động, tích cực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, năm 2019, công tác đánh giá, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu Lịch sử tỉnh Lào Cai giai đoạn 1907 - 2017; tổ chức sưu tầm tư liệu, tuyển chọn và đọc 2.000 đầu danh mục, lập 140 đầu tài liệu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia; bảo vệ và nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Gia đình với sự phát triển tỉnh Lào Cai - thực trạng và giải pháp”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn 3 đơn vị cấp tỉnh (Ban Dân tộc tỉnh, Trường Cao đẳng Lào Cai, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) hoàn thành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử ngành; 2 đơn vị (Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) hoàn thành bản thảo được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho phép làm thủ tục xuất bản; 16 đơn vị xây dựng kế hoạch và đang triển khai nghiên cứu lịch sử đảng bộ, lịch sử ngành, đơn vị.

Trong năm, huyện Bát Xát và Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành nghiên cứu, tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ; 7 đơn vị (các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Sa Pa, thành phố Lào Cai; Đảng bộ Công ty Apatit, Đảng bộ Công an tỉnh) xây dựng và triển khai nghiên cứu tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ. Cấp xã có 28 đảng bộ, đơn vị hoàn thành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đơn vị; 34 đảng bộ cấp xã và đơn vị trực thuộc cấp huyện xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, đơn vị trong tỉnh; yêu cầu công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, đơn vị phải thực hiện đúng các quy định và sự chỉ đạo. Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2020 của các tổ chức đảng trực thuộc. Ban thường vụ cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, đơn vị và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Lào Cai phấn đấu có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, gồm các huyện: Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai; có 48 đơn vị cấp xã hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử ngành; 13 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống ngành.

Việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp các thế hệ người dân Lào Cai hiểu rõ hơn sự ra đời, phát triển, những đóng góp của các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị đối với sự phát triển của tỉnh qua các chặng đường lịch sử, đồng thời cung cấp tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch sử dụng hiệu quả các cuốn lịch sử đã xuất bản vào việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố và các nhà trường tiếp tục giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh thông qua giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, lịch sử đảng bộ trong chương trình đào tạo bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng trình độ đào tạo, bồi dưỡng...

Với sự quyết tâm của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh năm 2020 hứa hẹn đạt những kết quả quan trọng. Từ đó bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phùng Nam Trung/LCĐT

Tin Liên Quan

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh...

Thảo luận sôi nổi vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Trong nội dung làm việc sáng 8/12, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp.

Ngày làm việc thứ Nhất Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, sáng 7/12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Vận động viên người Lào Cai giành Huy chương Vàng tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á

Với phần thi đấu xuất sắc, ngày 7/12, vận động viên Lý Thị Huệ (người Lào Cai) trong đội hình đội tuyển quốc gia đã giành Huy chương Vàng ở nội dung vật tự do nữ hạng 43 kg tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2023.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp cuối năm 2023).

Bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

Sáng 07/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 2.000 đại biểu tham dự.